Het is opmerkelijk te zien hoe goed familiebedrijven zich staande hebben gehouden tijdens de financiële crisis. Opmerkelijk?..Ja. Een wonder?..Nee.

De redenen hiervoor zijn eigenlijk vrij simpel. Ten eerste doen familiebedrijven geen gekke dingen als het om financiën gaat. Zij zijn terughoudend in het doen van grote investeringen met vreemd vermogen. Hierdoor hoeven ze geen financiële verantwoording af te leggen aan externe investeerders en worden niet opgezadeld met hoge rentelasten. Daarnaast hoeven zij geen dividend uit te keren, waardoor winsten binnen de onderneming blijven en opnieuw geïnvesteerd kunnen worden. Omdat het management vaak over gaat van generatie op generatie geeft dit een bestendige management cultuur. Dit geeft rust en commitment van medewerkers, die als het nodig is uit zichzelf een stapje extra doen. De doelstelling van familiebedrijven is gericht op lange termijn continuïteit met een goed rendement, i.p.v. winstmaximalisatie op de korte termijn.

Het is verassend te zien hoe bedrijven als Jumbo en Zienks gevestigde namen als La Place en Scapino overnemen. De overname van Nutreco door SHV is een ander recent voorbeeld.

Is dit een typisch Nederlands verschijnsel? Absoluut niet. Als we over de grenzen kijken zien we dezelfde trend. De Duitse economie bestaat voor een groot deel uit familiebedrijven en draait beter dan elke andere economie in West Europa. Frankrijk hetzelfde verhaal, hoewel de economie maar matig presteert zijn familiebedrijven als Auchan, Bonduelle en Carrefour succesvol. Zelfs in de Verenigde Staten waar private equity en share holder value zijn uitgevonden zien we dit fenomeen bij bedrijven als SC Johnson en Cargill. Allemaal voorbeelden van  familiebedrijven die een bestendige en succesvolle strategie voeren. Dit kan geen toeval zijn.

Is er dan niets aan te merken op familiebedrijven? Jawel, juist door de management cultuur en de persoonlijke betrokkenheid kunnen familiebedrijven teveel intern gericht worden en te traag op ontwikkelingen reageren. Innovatie verloopt vaak trager of kan achterblijven op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het is dus zaak voor hen om alert te blijven en voldoende te blijven investeren in management en medewerkers met frisse nieuwe ideeën en ruimte te bieden voor talentontwikkeling en innovatie.