Prettig kennis met u te maken

Tijdens mijn loopbaan binnen diverse internationale bedrijven heb ik mij voornamelijk beziggehouden met Human Resources. Zowel als generalist als in projectmatige trajecten op alle gebieden van HR (beloning, cultuurverandering, talentmanagement, re-organisatie, acquisities etc.). Ik heb daarbij altijd dicht tegen de business aan geopereerd omdat juist daar de resultaten het beste zichtbaar worden.

Ik heb aan den lijve ondervonden wat de impact van de menselijke factor kan zijn op het succes van een onderneming. Soms kan één individu op de juiste plek het verschil maken tussen middenmoot en topprestaties. Maar meestal gaat het om het goed functioneren van een team en het engagement van medewerkers binnen een gezonde bedrijfscultuur.

Turn on potential

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het menselijk potentieel binnen bedrijven steeds meer onder druk staat en in dienst komt te staan van technologie en werkprocessen, terwijl het gemiddelde opleidingsniveau van medewerkers stijgt. Natuurlijk speelt technologie een steeds belangrijker rol binnen bedrijfsprocessen. Het geeft  meer feitelijk inzicht en de mogelijkheid voor analyse en strategie. Ik ondersteun deze ontwikkeling van harte en maak ook graag HR vraagstukken cijfermatig inzichtelijk en resultaten meetbaar. Maar technologie en werkprocessen moeten wel in dienst blijven staan van de menselijke factor.

Vervreemding leidt tot hoge (verborgen) kosten

Te vaak heb ik gezien dat medewerkers bij wijze van spreken hun hersenen inleveren bij de portier, om zich vervolgens te storten op het laten functioneren van werkprocessen. Medewerkers worden hierdoor een klein radertje in een groot systeem. De vervreemding die hierdoor ontstaat is groot en leidt tot hoge, vaak verborgen kosten zoals verzuim, desinteresse, ongewenst verloop, motivatieproblemen, bore outs en burn outs. Mede hierdoor wordt de factor arbeid onnodig duur. Ook is vervreemding één van de belangrijkste redenen waarom talentvolle jongeren steeds vaker besluiten om een eigen bedrijf te starten of om zich tenminste veel onafhankelijker op te stellen tegenover werkgevers. Zij kiezen vaker voor werkplezier, uitdaging, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. En juist deze mensen zou je binnen je bedrijf willen hebben.

Dit kan volgens mij anders…

Het ontgrendelen en inzetten van potentieel met goede, praktische en effectieve instrumenten binnen een optimale bedrijfscultuur is mijn drijfveer. Rendement, bottom line, technologie, resultaat, strategie en werkplezier kunnen prima samengaan.

Ik ga daar graag met u over in gesprek.

Henk Schellevis
tel: (+31) 06 22391932
email: turnonpotential@gmail.com

Contact | ‘Turn on potential’