Het is voor organisaties meer dan ooit van belang om tijdig op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. De wereld en daarmee de markten veranderen snel en concurrentie kan door globalisatie overal vandaan komen.

Blijf alert

Om uw organisatie fit, dynamisch, renderend en gezond te houden is het belangrijk om regelmatig na te denken over innovaties. Innovaties gericht op verbetering en kostenreducties van uw interne processen, of innovaties gericht op nieuwe producten en markten waarbinnen u kansen voor uw onderneming ziet. Want wilt u sturen of drijven?

                      Gerelateerde afbeelding

Innoveren, je moet er wel iets voor doen

Innovatie gaat niet vanzelf. Het is een proces dat begint bij de creativiteit en inventiviteit van mensen, het liefst uw eigen mensen. Het bijeenbrengen en uitwerken van ideeën en concepten vereist een gestructureerde aanpak zonder dat het ingewikkeld wordt. Succesvolle innovatie heeft alles te maken met de (werk)omgeving, de mentale vaardigheden van medewerkers en het innovatieproces.

Inzicht door eendaagse workshop

Een laagdrempelige, actieve en praktijkgerichte eendaagse workshop waarmee de belangrijkste facetten van innovatie inzichtelijk worden gemaakt. Deelnemers leren via twee verschillende potentieel metingen en praktijksimulaties, veel over hun mentale vaardigheden ten aanzien van innovatie, en ook die van hun collega`s. Tijdens de workshop zal een door u aangedragen case worden behandeld en uitgewerkt. Dit vormt een prima startpunt om succesvol met innovatie aan de slag te gaan en om uw personeel daar actief in te betrekken. Innovatie wordt uiteindelijk gerealiseerd door kennis, creativiteit, passie en betrokkenheid van medewerkers. Dit vormt de basis om samen met de unieke eigenschappen van uw organisatie innovatie concreet vorm te geven.

De vraag is…… wilt u overleven of overtreffen?

Bel voor een afspraak of een demo met 06 22391932 of mail naar turnonpotential@gmail.com

Innovatie | ‘Unlock new value’