Talent management een goede business case

En weer een van uw beste mensen die opzegt. Erg? Nou nee, op het eerste gezicht misschien niet. Maar heeft u er wel eens bij stilgestaan wat het u als onderneming daadwerkelijk kost als een van uw beste medewerkers vertrekt? Waarschijnlijk niet omdat deze kosten vaak versleuteld zijn in diverse posten in uw verlies en winstrekening en daardoor niet direct zichtbaar zijn.

Een te kleine organisatie?

Denk nou niet dat talent management het exclusieve domein is voor grote organisaties. Integendeel….. juist in wat kleinere tot middelgrote organisaties valt er voor talent veel te leren en kan een aantal talentenvolle medewerkers het verschil maken tussen topprestaties of middenmoot. Wij bieden een professioneel en makkelijk te hanteren product (TMS) om samen met u talent effectief in kaart te brengen en zich verder te laten ontwikkelen.

De kracht is de eenvoud

Na implementatie van TMS kan uw organisatie zelfstandig met Talentmanagement aan de slag. Het uitgangspunt is dat Talent ontwikkeling niet veel kost als je het op een effectieve manier en binnen de eigen organisatie  vorm geeft. Het tegendeel is waar.

Talent ontwikkeling gaat u veel kosten besparen op:

  • Werving
  • Training
  • Uitstroom
  • Verzuim
  • Coaching
  • Ongewenst verloop

Het zal u helpen een lerende organisatie te worden; kundig, energiek, flexibel, uitdagend en alert.

Ook interesse om geld te besparen en kwaliteit te verhogen?

Bel 06 22391932 of mail turnonpotential@gmail.com